PHP

Nén HTML với PHP

Trong Tài Nguyên bởi A Hòe 24/08/2018

Bài viết hướng dẫn cách nén HTML (bỏ các ký tự xuống dòng, khoảng trắng thừa, v.v...) sử dụng PHP.

Đăng ký và sử dụng reCAPTCHA

Trong HTML & CSS bởi A Hòe 25/04/2017

Google reCAPTCHA là một dạng Captcha mới và tiện dụng để chống spam, chống bot tự động đăng ký điền Form và thực hiện trên Form. Phiên bản mới của...

Thao tác với XML trong PHP

Trong Tài Nguyên bởi A Hòe 17/04/2017

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ XML thì bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và làm chủ được tập tin...