Shape

Tạo hình khối với SVG

Trong HTML & CSS bởi Admin 10/04/2017

Bài viết này hướng dẫn cơ bản về SVG, giới thiệu một số kiến thức cơ bản để vẽ một hình khối SVG sử dụng XML. Nếu bạn chưa từng...

Tạo hình khối với CSS3

Trong HTML & CSS bởi Admin 10/04/2017

Một trong những tính năng nổi bật nhất của CSS3 là giảm sử dụng hình ảnh cho thiết kế web và có thể tạo ra các hình khối. Trong bài...