Công cụ

Đăng ký và sử dụng reCAPTCHA

Trong HTML & CSS bởi A Hòe 25/04/2017

Google reCAPTCHA là một dạng Captcha mới và tiện dụng để chống spam, chống bot tự động đăng ký điền Form và thực hiện trên Form. Phiên bản mới của...