Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Adobe Spark để cắt ghép, chỉnh sửa một video online mà không cần dùng đến một công cụ cài đặt trên máy nào.

Tạo video online với Adobe Spark

Để sử dụng dịch vụ của Adobe, các bạn cần tạo một tài khoản tại địa chỉ này.

Đi đến liên kết

Sau khi đăng nhập, các bạn truy cập Adobe Spark tại đây.

Đi đến liên kết

Bấm vào dấu + để tạo video mới.

Adobe Spark

Bạn có thể đặt tiêu đề, chọn mẫu video ở trang tiếp theo, hoặc có thể bỏ qua để tạo một video từ đầu.

Adobe Spark Layout

Adobe Spark có các công cụ:

  • Dấu + ở giữa màn hình: Chèn video, hình ảnh hoặc văn bản. Khi chèn video từ máy tính có thể cắt đoạn tùy ý.
  • Layout: Chọn mẫu cho đoạn video hiện tại.
  • Theme: Đặt màu nền cho video.
  • Resize: Với 2 kích thước, vuông hoặc ngang.
  • Music: Chèn nhạc với thư viện có sẵn hoặc thêm tùy ý.
  • Thanh công cụ bên dưới: Thêm các đoạn video.
  • Thanh công cụ bên trên: Xem trước và Tải về.

Nhược điểm của công cụ này là video chèn từ máy tính sẽ không có được kích thước cũng như chất lượng ưng ý. Video đầu vào nên có tỉ lệ 16:9. Chúc các bạn thành công!