Thủ thuật WordPress

Các thủ thuật tối ưu, cải tiến chức năng của WordPress.

Tắt RSS Feed của WordPress

Trong WordPress bởi Admin 22/12/2019

Tắt RSS feed trong WordPress như thế nào? Vấn đề này đang được nhiều người quan tâm bởi nạn lấy tin qua RSS khá phổ biến trong thời điểm hiện...