MySQL

Tạo và kích hoạt Swap

Trong Quản Trị Server bởi A Hòe 18/04/2017

Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một...