Server

Tạo và kích hoạt Swap

Trong Quản Trị Server bởi A Hòe 18/04/2017

Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một...

Tối ưu Nginx

Trong Quản Trị Server bởi A Hòe 17/04/2017

Mục đích chung của việc này là giúp Nginx hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên hợp lý hơn, thông qua đó tăng cường khả năng chịu tải...

Cài đặt WordPress ở localhost

Trong WordPress bởi A Hòe 14/04/2017

Sau khi cài đặt xong một localhost hoàn chỉnh rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành cài đặt WordPress vào localhost để khởi tạo một website trên host...