Cài đặt VPS

Cài đặt VPS (sử dụng Vultr) từ A-Z. Tạo VPS, cài đặt LEMP, WordPress, tối ưu hóa…

Tối ưu Nginx

Trong Quản Trị Server bởi Hào Nguyễn 17/04/2017

Mục đích chung của việc này là giúp Nginx hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên hợp lý hơn, thông qua đó tăng cường khả năng chịu tải...