Cài đặt VPS

Cài đặt VPS (sử dụng Vultr) từ A-Z. Tạo VPS, cài đặt LEMP, WordPress, tối ưu hóa…

Tối ưu Nginx

Trong Quản Trị Server bởi Admin 17/04/2017

Mục đích chung của việc này là giúp Nginx hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên hợp lý hơn, thông qua đó tăng cường khả năng chịu tải...

Tạo và kích hoạt Swap

Trong Quản Trị Server bởi Admin 18/04/2017

Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một...