Email Marketing

Chia sẻ kiến thức Email Marketing: tìm kiếm danh sách email, tạo Email Template, gửi chiến dịch Email Marketing, tracking hiệu quả…

Tự làm Responsive Email Template

Trong HTML & CSS bởi Admin 11/04/2017

Để đảm bảo chiến dịch Email Marketing của bạn thành công bạn nên sử dụng mẫu email có thể hiển thị tốt trên bất kỳ kích thước màn hình. Bài...