Một chiến dịch quảng cáo thường sẽ được chạy trên nhiều kênh khác nhau (Facebook Ads, Google Ads, Email…), thể hiện qua nhiều mẫu khác nhau (banner, slider của website nội bộ công ty hay của đối tác…) và cả cách khách hàng tương tác với mẩu quảng cáo cũng khác (CPC, CPA, CPM…).

Đo lường hiệu quả quảng cáo với Campaign URL Builder

Như vậy, vấn đề đặt ra là làm cách nào ta có thể đo lường và đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo từ các kênh quảng cáo đã sử dụng.

Giới thiệu về UTM Code

UTM Code (Urchin Tracking Module) là đoạn mã code mang một ý nghĩa (value) nhất định như nguồn (source), công cụ hoặc loại hình sử dụng (medium), tên chiến dịch (campaign name)…

Gán những đoạn UTM Code mà chúng ta tự đặt tên vào URL thì sau đó dữ liệu về những ý nghĩa (value) trên sẽ được thể hiện hết trong Google Analytics của trang Landing Page đó.

Để gán UTM Code cho một URL nào đó ta sử dụng công cụ Campaign URL Builder.

Xây dựng URL

Campaign URL Builder

  • Website URL: đường dẫn trang web.
  • Campaign Source: nguồn của chiến dịch quảng cáo.
  • Campaign Medium: hình thức quảng cáo.
  • Campaign Name: tên chiến dịch.

Sau đó bấm Copy URL hoặc Convert URL to Short Link, sử dụng liên kết vừa tạo cho các chiến dịch quảng cáo của mình.

Lưu ý: trang web của bạn phải được cài đặt Google Analytics từ trước.

Xem phân tích chiến dịch trong Google Analytics

Sau khi chạy các chiến dịch, từ Google Analytics, các bạn vào Chuyển ĐổiChiến dịchTất cả chiến dịch. Các chiến dịch bạn tạo sẽ được liệt kê ở đây.

Campaign - Google Analytics

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Để phân tích sâu hơn và hiệu quả hơn, hãy tham khảo bài viết tiếp theo của series này. Chúc các bạn thành công!