Đây là danh sách các series hướng dẫn có trên Init HTML. Từ bắt đầu một dự án web, đến phát hành và cuối cùng là kiếm tiền trên website của bạn.

Nếu bạn là người mới bắt đầu làm quen với môn Lập trình Web, hãy bắt đầu ở đây.

1. Dự án Blog cá nhân

Lợi ích của website

Những gì có được sau khi hoàn thành:

 • Cách bắt đầu một dự án web.
 • Sử dụng Bootstrap để viết một Blog cá nhân (HTML Template có hỗ trợ Responsive).
 • Một giao diện WordPress hoàn chỉnh.

2. Cài đặt VPS

Sau khi hoàn thành, ta có:

 • Một VPS của Vultr chạy CentOS 7 có cài đặt LEMP, SSL, Firewall và các phương thức tối ưu.

3. Phát hành trang WordPress

Sau khi hoàn thành, ta có:

 • Một website WordPress trên mạng.
 • Các plugins tối ưu, bảo mật cho WordPress.
 • Một số thủ thuật SEO cho trang.

4. Cải thiện tốc độ Website

Sau khi hoàn thành:

 • Các cách tối ưu tốc độ website để thân thiện hơn với người dùng và công cụ tìm kiếm.

5. Dự án Landing Page

Dự án Landing Page

Sau khi hoàn thành:

6. Email Marketing

Email Marketing

Sau khi hoàn thành:

 • Tìm kiếm, thu thập địa chỉ Email trên các trang Mạng Xã Hội.
 • Tự tạo Email Template.
 • Tạo và gửi chiến dịch.
 • Đo lường, phân tích hiệu quả chiến dịch.

7. Kiếm tiền

Các cách kiếm tiền từ website của bạn.