jQuery

Hiệu ứng khi scroll với WOW.js

Trong HTML & CSS bởi Admin 25/04/2017

WOW.js là một trong những thư viện giúp cho việc tạo hiệu ứng hiển thị trang gây ấn tượng mạnh nhất. WOW.js đặc biệt cuốn hút người xem khi sử...

Đăng ký và sử dụng reCAPTCHA

Trong HTML & CSS bởi Admin 25/04/2017

Google reCAPTCHA là một dạng Captcha mới và tiện dụng để chống spam, chống bot tự động đăng ký điền Form và thực hiện trên Form. Phiên bản mới của...

Hiệu ứng Parallax Scrolling

Trong HTML & CSS bởi Admin 24/04/2017

Với việc phát triển nhanh chóng của những công nghệ web như HTML5, CSS3, JavaScript và bên cạnh đó là sức sáng tạo không giới hạn của các Web Designer,...