Bài viết này hướng dẫn tạo các hiệu ứng đơn giản khi bấm (click) vào bất kỳ vị trí nào trên trang web. Còn rất nhiều hiệu ứng và cách sử dụng khác bạn có thể tự mình khám phá.

Tạo hiệu ứng Click Chuột siêu mượt với mo.js

Đầu tiên, để sử dụng mo.js, bạn cần chèn thư viện sau.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/mojs/latest/mo.min.js"></script>

Đối với tất cả các hiệu ứng, bạn chỉ cần chép đoạn mã Babel dán vào thẻ <script type="text/javascript"></script> cuối trang web của mình là được.

Hiệu ứng 1

See the Pen
burst-tutorial-codesample-26
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.


Hiệu ứng 2

See the Pen
burst-tutorial-animation-34
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.


Hiệu ứng 3

See the Pen
Twitter Fav
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.


Hiệu ứng 4

See the Pen
Twitter Fav (stars)
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.


Hiệu ứng 5

See the Pen
Twitter Fav Firework
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.


Hiệu ứng 6

See the Pen
Simple Ripple
by LegoMushroom (@sol0mka)
on CodePen.

Chúc các bạn thành công!