Init HTML là viết tắt của từ InitializeHTML, nghĩa là Khởi tạo một dự án web từ bước đầu tiên: HTML.

Mục tiêu hoạt động

Các bài viết trên trang được tổng hợp kiến thức của bản thân và tham khảo từ các website khác, nhằm cung cấp cho các bạn kiến thức về:

 • Lập trình web cơ bản.
 • Các thủ thuật, tài nguyên phục vụ cho lập trình web.
 • Kiến thức WordPress.
 • Kiến thức quản trị Domain, Server.
 • SEO Onpage.
 • Online Marketing căn bản.
 • Kiếm tiền trên mạng.
 • Giới thiệu các khóa học thiết kế, lập trình web…

Tôn chỉ hoạt động

 • Cung cấp bài viết hoàn toàn miễn phí.
 • Chia sẻ tận tâm mọi kiến thức từng biết.
 • Chỉ giới thiệu các dịch vụ/công cụ có chất lượng tốt.

Về trang web

Về cấu trúc cơ bản để bắt đầu một dự án Web

Để bắt đầu một dự án mới một cách nhanh nhất, bạn cần một cấu trúc mẫu được tạo sẵn và luôn sẵn sàng để sử dụng bất kì lúc nào. Đó cũng là ý tưởng của Init HTML.

Tải về Các series