Cải thiện tốc độ Website

Tổng hợp các thủ thuật cải thiện, tối ưu tốc độ website.

Nén CSS và JavaScript online

Trong HTML & CSS bởi A Hòe 12/04/2017

Khi phát hành website, các bạn nên nén các tập tin CSS và JS để giảm thời gian tải và xử lý. Bài viết này giới thiệu với các bạn...