Bạn đang tìm cách nén toàn bộ hình ảnh trên website? Các plugins, dịch vụ hỗ trợ đều thu phí? Đừng lo, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nén hình ảnh PNG ngay tại server của mình, hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng!

Nén hình ảnh PNG trên máy chủ Linux (Ubuntu, CentOS)

Để tối ưu tốc độ website, chúng ta thường sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google. Một trong những nguyên nhân website của bạn bị cho điểm thấp là hình ảnh chưa được tối ưu.

Tối ưu hóa hình ảnh

Bạn có thể tải Tài nguyên được Google cung cấp ở cuối trang thử nghiệm để thay thế hình ảnh hiện có, nhưng với một website hoạt động lâu năm, số lượng hình ảnh lớn, bạn không thể thay thế từng hình ảnh. Một số phải giáp như Kraken.io hoặc WP Smush (WordPress) thì thu phí quá cao.

Do đó, bạn có thể dùng giải pháp của mình, đó là nén hình ảnh ngay tại máy chủ. Để nén hình ảnh PNG, chúng ta sử dụng công cụ optipng.

Cài đặt

Cài đặt optipng trên Debian/Ubuntu:

apt-get install optipng

Cài đặt jpegoptim trên CentOS/RHEL:

yum -y install optipng

Sử dụng

Lệnh cơ bản:

optipng filename.png

Nén toàn bộ hình ảnh trong thư mục:

cd /path/to/img
optipng *.png

Lưu ý: Bạn vẫn nên tối ưu hình ảnh trước khi tải lên web bằng cách chọn Save for Web nếu dùng Photoshop hoặc các công cụ online như PNG Crush.