WordPress

Kiến thức WordPress.

Tối ưu CSDL với WP-Optimize

Trong WordPress bởi A Hòe 19/08/2018

Qua thời gian sử dụng, WordPress sẽ sinh ra nhiều dữ liệu không cần thiết, gây ra tốn khá nhiều tài nguyên và có thể khiến cho trang của bạn...

Kích hoạt AMP cho trang WordPress

Trong WordPress bởi A Hòe 07/12/2017

AMP là viết tắt của Accelerated Mobile Pages (Trang trên thiết bị di động được tăng tốc). AMP là một cách để tạo trang web nhẹ và tải nhanh, đặc...

Cài đặt WordPress ở localhost

Trong WordPress bởi A Hòe 14/04/2017

Sau khi cài đặt xong một localhost hoàn chỉnh rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành cài đặt WordPress vào localhost để khởi tạo một website trên host...