Google Search Console (Webmaster Tools) là công cụ được Google phát triển và cho phép các nhà quản trị website sử dụng miễn phí. Với những tính năng tỏ ra vô cùng ưu việt, hỗ trợ đắc lực cho các quản trị viên website trong việc nắm bắt tình hình “sức khỏe” mà website mình đang quản trị.

Thêm trang web vào Google Search Console (Webmaster Tools)

Thêm trang web

Đầu tiên, bạn cần có tài khoản Google (là tài khoản Gmail) và đăng nhập vào Google Search Console.

Đến Search Console

Sau đó, thêm trang web của bạn (chú ý thêm cả đường dẫn đầy đủ, ví dụ https://www.inithtml.com/).

Search Console - Thêm trang web

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Bạn cần xác minh quyền sở hữu, bạn có thể chọn cho mình phương thức thuận tiện nhất mà Google gợi ý, ở đây mình dùng cách thêm Thẻ HTML.

Các bạn chuyển qua mục Các phương thức thay thế, chọn Thẻ HTML, sao chép thẻ meta và dán vào <head></head> của website.

Search Console - Xác minh sở hữu

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Nếu đang thực hiện series này, bạn có thể dán thẻ meta này vào Header Script trong mục Cấu hình. Bạn cũng có thể cài đặt Google Analytics hoặc các loại tracking code khác tại đây.

Header Script

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Sau khi đã hoàn tất, hãy đảm bảo là bạn đã tạo lại cache (nếu có sử dụng). Để chắc chắc, bạn có thể view-source, nếu thấy thẻ meta đã xuất hiện, bấm Xác minh.

Cài plugin Google XML Sitemaps

Trong WordPress Dashboard, vào Gói mở rộngCài mới, nhập Google XML Sitemaps vào ô tìm kiếm, bấm Cài đặt ngay bây giờ tại plugin được tìm ra, bấm tiếp Kích hoạt.

Cài đặt Google XML Sitemap

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Thêm sơ đồ trang web vào Search Console

Các bạn vào Thu thập dữ liệuSơ đồ trang web, bấm nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web, nhập sitemap.xml và bấm Gửi.

Thêm sitemap.xml

Bộ kiểm tra robots.txt

Nếu trong mục này báo lỗi không tìm thấy robots.txt, bạn tạo một tập tin có tên tương tự với nội dung sau và tải lên thư mục gốc của trang web (/usr/share/nginx/html/).

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Sitemap: https://www.domain.com/sitemap.xml

Thay www.domain.com bằng tên miền trang web của bạn.

Chúc các bạn thành công!