Nếu trang WordPress của bạn có nhu cầu ẩn một nửa bài viết (tùy ý vị trí ẩn) và yêu cầu đăng nhập để xem toàn bộ, thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Đăng nhập để xem tiếp bài viết WordPress

Ví dụ như sau.

Đăng nhập để xem toàn bộ bài viết

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.

Bước 1.

Thêm phương thức sau vào functions.php của giao diện.

function modify_read_more_link() {
 return ' [...] <p><a href="' . wp_login_url(get_permalink()) . '" class="btn btn-primary"><span>Đăng Nhập Để Xem &rarr;</span></a></p>';
}
add_filter('the_content_more_link', 'modify_read_more_link');

Bước 2.

single.php, cập nhật the_content(); thành như sau.

global $more;
if (!is_user_logged_in()) {
    $more = 0;
    the_content('Read more...', false);
} else {
    $more = 1;
    the_content();
}

Bước 3.

Thêm thẻ Đọc Thêm trong bài viết vào chỗ bạn muốn ngắt.

Chèn thẻ Đọc Thêm

Chúc các bạn thành công!