SVG

Tạo hình khối với SVG

Trong HTML & CSS bởi A Hòe 10/04/2017

Bài viết này hướng dẫn cơ bản về SVG, giới thiệu một số kiến thức cơ bản để vẽ một hình khối SVG sử dụng XML. Nếu bạn chưa từng...