Google reCAPTCHA là một dạng Captcha mới và tiện dụng để chống spam, chống bot tự động đăng ký điền Form và thực hiện trên Form. Phiên bản mới của Google reCAPTCHA rất thân thiện với người dùng và độ bảo mật cao.

Đăng ký và sử dụng reCAPTCHA

Video giới thiệu về Google reCAPTCHA.

Đăng ký Google reCAPTCHA

Đầu tiên, bạn vào trang reCAPTCHA (cần đăng nhập bằng tài khoản Google), kéo tới mục Register a new site để tạo cho mình một reCAPTCHA mới.

Đến reCAPTCHA

Các bạn điền như hình sau, sau đó bấm Register.

Đăng ký reCAPTCHA

Sử dụng reCAPTCHA

Để sử dụng, bạn cần chèn đoạn mã sau vào trước </head>.

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js"></script>

Dùng đoạn mã sau trong <form></form> để hiển thị reCAPTCHA.

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="xxx"></div>

Với xxxSite key của bạn (Tìm trong trang reCAPTCHA bạn vừa tạo).

Kiểm tra với jQuery

Ví dụ kiểm tra reCAPTCHA khi Submit một biểu mẫu.

$('#form').submit(function(e) {
  if (grecaptcha.getResponse() == '') {
    $('.g-recaptcha').css('box-shadow', '-9px 9px 8px -5px #a94442');
    e.preventDefault();
  }
});

Kiểm tra với PHP

<?php
  if (isset($_POST['submit'])) {
    if (!isset($_POST['g-recaptcha-response'])) {
      echo 'Chưa xác nhận reCAPTCHA';
    }
  }
?>

Các bạn nên kiểm tra ở cả 2 bước để chắc chắn. Chúc các bạn thành công!