MailChimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing mà cụ thể là nó có công dụng thu thập danh sách Email (Email List), quản lý Email List và gửi mail cho tất cả các Email trong một Email List cùng lúc.

Tạo và gửi chiến dịch Email Marketing với MailChimp

MailChimp được sử dụng vào mục đích gì?

Trước tiên bạn phải nên hiểu là MailChimp không phải dùng để spam mail. Trên mặt lý thuyết, MailChimp được sử dụng vào các mục đích sau đây:

  • Gửi các bản tin tự động cập nhật qua RSS theo ngày, tuần, tháng đến danh sách email.
  • Gửi các bản tin tự chọn như khuyến mãi, quà tặng, thông báo đến danh sách email.

Nhưng sự thật thì… bạn gửi cái gì cũng được, miễn là không vi phạm các điều luật của MailChimp.

Sử dụng MailChimp

Đầu tiên, bạn hãy đăng ký tài khoản MailChimp thông qua liên kết này để được cộng thêm credits vào tài khoản.

Đến MailChimp

Tạo Email List

Đầu tiên, trên MailChimp bạn vào trang Lists, bấm Create List.

MailChimp - tạo Email List

Nhập các thông tin cho Email List, các mục còn lại để mặc định hoặc chọn theo nhu cầu sử dụng, sau đó bấm Save.

MailChimp - thông tin Email List

  • List name: Tên của Email List.
  • Default From email address: Địa chỉ email gửi chiến dịch.
  • Default From name: Tên của email gửi chiến dịch.
  • Remind people how whey signed up to your list: Nhập một đoạn mô tả ngắn…

Ở trang tiếp theo, Chọn Import subscribers.

MailChimp - Import subscribers

Nếu bạn chưa có danh sách email, tham khảo 2 bài viết này:

Chọn phương thức nhập dữ liệu, ví dụ mình chọn Tải lên tập tin văn bản, bấm Next.

MailChimp - Import

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Tải lên tập tin .txt có danh sách email, chọn I understand…, bấm Next.

MailChimp - Upload

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Tạo và gửi Chiến dịch

Vào trang Campaigns, bấm Create Campaign.

MailChimp - Tạo chiến dịch

Nhập Campaign name (Tiêu đề), chọn Campaign type (Loại chiến dịch), ở đây mình chọn Regular, bấm Create.

MailChimp - Thông tin chiến dịch

Ở trang tiếp theo, bạn chọn Email List sau đó bấm Next.

MailChimp - Chọn Email List

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Nhập Email subject của chiến dịch, các phần còn lại để mặc định hoặc chọn theo nhu cầu sử dụng, bấm Next.

MailChimp - Thông tin chiến dịch

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Trang tiếp theo, các bạn chọn Email Template gửi đi, ví dụ mình chọn Code your own, chọn tiếp Paste in code, bấm Next.

MailChimp - Chọn Email Template

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Nếu bạn chưa biết cách tự làm một Responsive Email Template, hãy tham khảo bài viết này. Dán mã nguồn của Email Template vào trang tiếp theo, bấm Next.

MailChimp - Dán mã nguồn Email Template

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Lưu ý: Liên kết Unsubscribe của MailChimp như sau:

<a href="*|UNSUB|*">Hủy đăng ký</a>

Và nhớ theo dõi hiệu quả của chiến dịch:

Cuối cùng, bạn kiểm tra lại thông tin chiến dịch, sau khi đã chắc chắn, bấm Send.

MailChimp - Gửi chiến dịch

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Chúc các bạn thành công!