Cloudflare là một dịch vụ DNS trung gian rất nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người, trong đó có mình sử dụng Cloudfare bởi những chức năng đặc biệt mà không nhà cung cấp DNS nào khác có được.

Sử dụng Firewall Rules của Cloudflare để chặn Hotlink

Bài viết này áp dụng lúc bạn đã có cho mình một tài khoản Cloudflare và đang kích hoạt cho trang web của mình.

Cài đặt Firewall

Các bạn vào mục FirewallFirewall RulesCreate a Firewall rule như hình.

Cloudflare Firewall Rules

Tùy chỉnh các thông số như hình để chặn hiển thị hình ảnh hoặc bất kì thứ gì lưu trữ trong /wp-content/uploads/, chỉ hiển thị ở tên miền inithtml.com.

Firewall Rule

Sau đó bấm Deploy.

Các bạn có thể thêm tên miền khác bằng cách bấm vào And và thêm tương tự dòng Referer, hoặc sáng tạo thêm Rule khác tùy theo nhu cầu sử dụng.

Chúc các bạn thành công!