Bài viết này hướng dẫn cách trỏ tên miền, cài đặt WordPress (dự án Clean Blog) lên máy chủ VPS khởi tạo ở các series trước.

Cài đặt WordPress lên máy chủ VPS

Yêu cầu

Hoàn thành 2 series trước:

Trỏ tên miền về VPS

Mình chỉ hướng dẫn trỏ tên miền của Godaddy, các nhà cùng cấp khác các bạn làm tương tự. Đầu tiên, trong trang Sản phẩm của tôi, chọn Quản lí DNS tên miền cần trỏ.

Trỏ tên miền Godaddy - bước 1

Chọn Quản lý DNS.

Ở trang tiếp theo, bấm vào biểu tượng cây bút, trỏ loại A có tên @ về IP máy chủ của bạn. Ví dụ:

Trỏ tên mền Godaddy - bước 2

Tải mã nguồn WordPress lên VPS

Bạn lên https://wordpress.org/download/ để tải phiên bản WordPress mới nhất hoặc tải nhanh tại đây. Sau đó giải nén ta được thư mục wordpress.

Zip - bước 1

Vào thư mục, ném các tập tin ở trong thành định dạng .zip.

Zip - bước 2

Mở phần mềm Bitvise SSH Client, vào đường dẫn /usr/share/nginx/html, tải lên tập tin wordpress.zip vừa tạo. Sau đó, chạy các lệnh sau:

yum install unzip
cd /usr/share/nginx/html
unzip wordpress.zip

Tiếp đến, xóa bỏ tập tin wordpress.zip, ta được:

Remote Files

Vào tiếp /usr/share/nginx/html/wp-content/themes, tải thư mục init_cleanblog trong C:\XAMPP\htdocs\cleanblog\wp-content\themes lên. Để chắc chắn, các bạn chạy lại lệnh sau:

cd /usr/share/nginx/html
chown -R nginx:nginx *

Lưu ý: Nếu đã cài đặt thành công mà thử nghiệm ở WordPress vẫn lỗi tính năng ghi tập tin, bạn có thể kiểm tra trạng thái và tắt SELinux như bài viết dưới đây. Vì SELinux được bật sẽ chặn khá nhiều tính năng của máy chủ.

Cài đặt WordPress

Bây giờ các bạn có thể vào tên miền của mình để tiến hành cài đặt WordPress, các bước thực hiện tương tự bài viết này: Cài đặt WordPress ở localhost. Áp dụng các bài viết khác, chúng ta đã có trang WordPress chạy trên mạng.

Chúc các bạn thành công!