Nếu bạn không thích giao diện Material Design mới trên Chrome 69 vừa mới được cập nhật, bạn có thể làm theo cách sau để trở lại giao diện cũ quen thuộc.

Trở lại giao diện cũ trên Chrome 69

Google đã cho ra mắt giao diện Material Design mới trên bản Chrome 69 dành cho tất cả người dùng. Giao diện mới thay đổi thanh Tab, kích thước thanh điều khiển, hình dạng các Tab và cách bố trí những nút điều khiển…

Để trở lại giao diện cũ, nhập dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

chrome://flags/#top-chrome-md

Ở phần UI Layout for the browser’s top chrome, bạn chọn Normal.

Chrome UI

Sau đó khởi động lại trình duyệt.

Để quay lại giao diện mới, các bạn chọn Default. Chúc các bạn thành công!


Lưu ý: Từ phiên bản 71 (05/12/2018), không thể trở về giao diện cũ.