Tất cả bài viết

Bạn có thể duyệt tất cả bài viết tại đây.

Tắt RSS Feed của WordPress

Trong WordPress bởi A Hòe 22/12/2019

Tắt RSS feed trong WordPress như thế nào? Vấn đề này đang được nhiều người quan tâm bởi nạn lấy tin qua RSS khá phổ biến trong thời điểm hiện...

Nén HTML với PHP

Trong Tài Nguyên bởi A Hòe 24/08/2018

Bài viết hướng dẫn cách nén HTML (bỏ các ký tự xuống dòng, khoảng trắng thừa, v.v...) sử dụng PHP.