Fanpage và Website có thể coi là 2 kênh bán hàng chính của các shop online thời điểm hiện tại. Vậy làm cách nào liên kết 2 kênh này lại với nhau nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và cải thiện doanh số? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với mọi người một phương pháp mới, sử dụng Tin nhắn Fanpage chính chủ Facebook vào website.

Tích hợp Tin nhắn Fanpage chính chủ Facebook vào website

Bài viết này hướng dẫn cách thêm tin nhắn chính chủ của Facebook vào website.

Facebook Chat Demo

Đối với WordPress

Bạn chỉ cần cài Plugin Messenger Customer Chat chính chủ của Facebook.

Đến trang tải về

Kích hoạt Plugin và làm theo các bước sau.

Setup Custom Chat

Bấm vào nút Setup Custom Chat

Chọn Fanpage

Chọn Fanpage đích

Tiếp tục

Tiếp tục

Thiết lập câu chào mừng

Thiết lập câu chào mừng

Thiết lập màu

Thiết lập màu

Hoàn thành

Hoàn thành

Đối với trang web khác

Bạn có thể thay đổi thiết lập bằng cách sửa đoạn mã sau cho phù hợp.

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-customerchat"
  attribution="wordpress"
  page_id="ID Trang Của Bạn"
  theme_color="#0099cc"
  logged_in_greeting="Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
  logged_out_greeting="Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"></div>

Chúc các bạn thành công!