Structured Data, Dữ liệu có cấu trúc hay Schema.org (thường gọi là Schema) là một thuật ngữ về các thẻ (Microdata) mà bạn có thể thêm vào HTML để cải thiện thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (Schema.org)

Để đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, bạn sử dụng Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc của Google.

Đến liên kết

Đánh dấu

Bước 1. Để bắt đầu, hãy chọn một loại dữ liệu rồi dán URL hoặc nguồn HTML của trang mà bạn muốn đánh dấu, sau đó bấm Bắt đầu gắn thẻ.

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc - bước 1

Bước 2. Gắn các thẻ vào bằng cách quét khối rồi chọn mục dữ liệu phù hợp, xem ví dụ sau.

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc - bước 2

Bạn cần chọn đầy đủ các mục dữ liệu bên phải, tốt nhất là trang web của bạn nên được thiết kế đúng chuẩn. Ví dụ bài viết của mình.

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc - bước 2.2

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Sau đó bấm Tạo HTML.

Bước 3. Theo mã HTML mà công cụ cung cấp, bạn cập nhật lại cho trang web của mình.

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc - bước 3

Kiểm tra

Sau khi đánh dấu xong, bạn sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để kiểm tra lại đánh dấu của mình.

Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Đến liên kết

Bạn cần sửa tất cả những lỗi kiểm tra được. Chúc các bạn thành công!