Structured Data, Dữ liệu có cấu trúc hay Schema.org (thường gọi là Schema) là một thuật ngữ về các thẻ (Microdata) mà bạn có thể thêm vào HTML để cải thiện thứ hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Schema.org

Bên dưới là đoạn mã nguồn mẫu của dữ liệu có cấu trúc

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
  <span itemprop="name"> Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog</span>
  <span itemprop="author">Rand Fishkin</span> 
</div>

Dữ liệu có cấu trúc Schema.org là gì?

Schema.org là kết quả sự hợp tác của các ông lớn trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm gồm Google, Bing, Yandex, and Yahoo! để giúp bạn cung cấp thông tin, nội dung để các công cụ tìm kiếm hiểu dễ hơn từ đó nâng cao thứ hạng trang web của bạn. Thêm Schema markup vào HTML của bạn sẽ cải thiện cách bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm bằng việc có thêm các rich snippet mà hiện bên dưới tiêu đề của trang web. Các bạn có thể xem thêm ví dụ bên dưới.

Thế nào là dữ liệu có cấu trúc Schema.org và Microdata, Microformat là gì

Sự khác nhau giữa Schema, Microdata, và dữ liệu có cấu trúc

 • Dữ liệu có cấu trúc (tiếng anh là Structured Data) là tên ghép giữa Data (dữ liệu) và Structured (có cấu trúc, được lên cấu trúc) có giá trị giúp Các công cụ tìm kiếm phân loại và index nội dung trang web.
 • Microdata là dạng dữ liệu có cấu trúc hoạt động với HTML5, bao gồm 3 yếu tố: itemscope, itemtypeitemprops.
 • Schema.org là một dự án chung của các nhà cung cấp dịch vụ công cụ tìm kiếm nhằm thống nhất và đưa ra một tập hợp định nghĩa các thẻ Microdata cụ thể.

Schema Có thể thay thế Open Graph (dùng trong facebook) không?

Open Graph

Open Graph là loại Markup được dùng bởi Facebook để phân tích, xác định các thông tin cần hiện thị ra như Description và hình. Schema cung cấp danh sách thông tin chi tiết hơn là Open Graph. Chúng có thể được dùng chung với nhau, nhưng Open Grahp ko thể dùng để thay thế Schema.

Thực hiện dữ liệu có cấu trúc trong SEO

Các loại item được mô tả bởi Schema

Dữ liệu có cấu trúc có thể được dùng để đánh dấu tất cả các loại item từ sản phẩm tới event(sự kiện) tới cả recipe (công thức nấu ăn). Nó được dùng phổ biến nhất để cung cấp thông tin thêm về những thứ sau:

 • Creative work (sản phẩm, tác phẩm sáng tạo)
 • Event (sự kiện)
 • Organization (tổ chức)
 • Person (cá nhân)
 • Place (địa điểm)
 • Product (sản phẩm)

Các bạn có thể xem thêm đầy đủ tất cả danh sách item có thể dánh dấu ở đây.

Mỗi loại thông tin có các thuộc tính mà có thể dùng để miêu tả chỉ tiết hơn. Ví dụ 1 cuốn sách nằm trong category “Creative Work” có thể có các thuộc tính như là “name” (title), “author,” “illustrator,” “isbn,” và còn thêm nữa nếu bạn muốn mô tả chi tiết hơn. Tương tự như thế một “event” có thể được phân loại như những cái khác ví dụ từ “businessevent” tới “theaterevent”.

Những công cụ tìm kiếm nào dùng Schema?

Schema được công nhận (hoặc chẳng qua là một từ ngữ được duy trì) bởi Google, Bing, Yahoo!, và Yandex. Cũng không rõ các công cụ tìm kiếm còn lại có đang sự dụng Schema này để thay đổi cách hiện thị trên kết quả search.

Ảnh hưởng của dữ liệu có cấu trúc lên SEO

Dữ liệu có cấu trúc ảnh hưởng tới thứ hạng SEO là một đề tại được tranh luận và thí nghiệm rất nhiều. Không có bằng chứng cuối cùng cho thấy dạng dữ liệu này cải thiện thứ hạng. Nhưng vài mình chứng cho thấy kết quả search mà có Rich Snippet (như những cái được tạo nếu dùng Schema) sẽ có tỉ lệ click cao hơn, mà tỉ lệ click cao hơn thì là một yếu tố ảnh hưởng tới thứ hạng. Cho nên để có kết quả tốt nhất, hay thử nghiệm xem người tìm kiếm thích click vào kết quả search của bạn có Rich Snippet (Schema markup) hay kết quả search thông thường.

Các công cụ