Hướng dẫn tạo Nhãn dán (Sticker) động và tĩnh như trên Facebook bằng các hiệu ứng CSS3 Animations.

Tạo Nhãn dán Facebook bằng CSS3 Animations

Xem demo Tải về

HTML

Mình dùng thẻ div cho mỗi nhãn dán, class sticker cho định dạng chung, sticker-# cho mỗi hình ảnh (nếu không muốn, bạn có thể gắn hình ảnh bằng thuộc tính style="background-image: url(...);") và sticker-animate là nhãn dán chuyển động còn sticker-static là nhãn dán tĩnh.

<div class="sticker sticker-1 sticker-animate"></div>
<div class="sticker sticker-2 sticker-animate"></div>
<div class="sticker sticker-3 sticker-static"></div>
<div class="sticker sticker-4 sticker-static"></div>

CSS

Đây là phần quan trọng nhất, chúng ta sử dụng thuộc tính background-image cho nhãn dán. Lưu ý dùng class sticker-# cho mỗi hình ảnh khai báo.

.sticker {
  cursor: pointer;
  height: 120px;
  width: 120px;
  image-rendering: -webkit-optimize-contrast;
  background-size: 432px 288px;
  background-position: -12px -12px;
}
.sticker-static {
  background-size: 120px 120px !important;
  background-position: 0 0 !important;
}
.sticker-animate {
  -webkit-animation-name: stickerAnimation;
  -webkit-animation-duration: 0.9s;
  -webkit-animation-timing-function: step-start;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-fill-mode: both;
}
@-webkit-keyframes stickerAnimation {
  0% {
    background-position: -12px -12px;
  } 25% {
    background-position: -156px -12px;
  } 50% {
    background-position: -300px -12px;
  } 75% {
    background-position: -156px -156px;
  } 100% {
    background-position: -12px -156px;
  }
}
.sticker-1 {
  background-image: url(sticker.png);
}
.sticker-2 {
  background-image: url(sticker-2.png);
}
.sticker-3 {
  background-image: url(sticker-static.png);
}
.sticker-4 {
  background-image: url(sticker-static-2.png);
}

Ta được kết quả.

Chúc các bạn thành công!