Facebook giờ đây có thể nói là mạng xã hội mạnh mẽ nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thị trường thế giới, bạn không thể kiếm tiền với Facebook nhưng bạn có thể sử dụng Facebook làm công cụ kiếm tiền, và chủ yếu nhờ vào Facebook Fanpage và Facebook Ads, vậy bạn có thể kiếm tiền với những hình thức nào?

Tạo quảng cáo Facebook

Bạn có thể sử dụng Quảng cáo Facebook (Facebook Ads) để:

 • Kiếm tiền bằng việc bán hàng hóa, sản phẩm riêng của bạn.
 • Kiếm tiền với Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết).
 • Sử dụng Facebook và Fanpage điều hướng truy cập để kiếm tiền vứi Google Adsense.
 • Kiếm tiền bằng cách bán Fanpage, bán bài viết trên Fanpage.
 • Làm thuê kiếm tiền trên Facebook!

Để làm được điều đó, bạn hãy tìm hiểu sâu hơn về Quảng cáo của Facebook, bắt đầu từ tạo quảng cáo đầu tiên.

Tạo quảng cáo Facebook

Bước 1. Đến trang tạo quảng cáo mới

Từ trang chủ, chọn Trình quản lý quảng cáo ở mục Khám phá (cột bên trái).

Facebook Ads - bước 1.1

Chọn Trình quản lý quảng cáo

Chọn Tạo quảng cáo ở góc phải Trình quản lý quảng cáo.

Facebook Ads - bước 1.2

Chọn Tạo quảng cáo

Bước 2. Tạo chiến dịch

Ở trang tiếp theo sau khi bấm Tạo quảng cáo, chọn một Mục tiêu tiếp thị để tạo một chiến dịch mới.

Facebook Ads - bước 2.2

Chọn một Mục tiêu tiếp thị

Ví dụ ở đây chọn Chuyển mọi người đến trang đích trên hoặc ngoài Facebook để tạo quảng cáo liên kết.

Facebook Ads - bước 2.2

Tạo chiến dịch Chuyển mọi người đến trang đích trên hoặc ngoài Facebook

Nhập Tên chiến dịch, bấm Tiếp tục.

Bước 3. Tạo Nhóm quảng cáo

Đối tượng

Facebook Ads - bước 3.1

Tạo một đối tượng

 • Đối tượng tùy chỉnh (dùng để Remarketing): Tạo đối tượng bằng cách tải lên Tệp khách hàng, dựa trên Lưu lượng truy cập trang web, Hoạt động trong ứng dụngTương tác trên Facebook.
 • Vị trí: chọn mặc định Mọi người ở vị trí này. Ở mục tiếp theo chọn Bao gồm hoặc Loại trừ, nhập tên quốc gia, thành phố cần quảng cáo.
 • Đặt Tuổi, Giới tính, Ngôn ngữ.
 • Nhắm mục tiêu chi tiết: Chọn Bao gồm: Nhân khẩu học (Học vấn, Công việc…), Sở thích, Hành vi… phù hợp. Tương tự cho Loại trừ (nếu muốn).
 • Kết nối: Chọn những người thích Trang, bạn bè của những người thích trang, những người đã từng sử dụng ứng dụng… (nếu muốn).

Sau khi hoàn thành, bấm Lưu đối tượng này để sử dụng cho lần sau.

Vị trí quảng cáo

Facebook Ads - bước 3.2

Vị trí quảng cáo tự động

Chọn Vị trí quảng cáo tự động hoặc có thể Chỉnh sửa vị trí quảng cáo.

Facebook Ads - Chỉnh sửa vị trí quảng cáo

Chỉnh sửa vị trí quảng cáo

 • Loại thiết bị hiển thị: máy tínhdi động, có thể chọn thiết bịhệ điều hành cụ thể
 • Nền tảng:
  • Facebook
   • Nguồn cấp (phần nội dung chính)
   • Cột bên phải
  • Instagram
  • Audience Network (quảng cáo ra bên ngoài Facebook)

Ngân sách & lịch chạy

Facebook Ads - bước 3.3

Ngân sách & lịch chạy

Đặt Ngân sách hàng ngàyLịch chạy, có thể chạy liên tục cho đến khi tắt hoặc đặt Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Facebook Ads - bước 3.4

Nhập Tên nhóm quảng cáo

Cuối cùng, nhập Tên nhóm quảng cáo và bấm Tiếp tục.

Bước 4. Tạo Quảng cáo

Facebook Ads - bước 4.1

Tạo quảng cáo mới

Có thể chọn Tạo quảng cáo mới hoặc Sử dụng bài viết có sẵn, ở đây chọn Tạo quảng cáo mới.

 • Định dạng: chọn Một hình ảnh
 • Hình ảnh: có thể chọn từ Thư viện hoặc Tải ảnh lên, tải nhiều hình để tạo nhiều Quảng cáo (lặp lại các bước dưới cho mỗi hình)
 • Trang & Liên kết: Nhập các thông tin cần thiết như Tiêu đề liên kết, Nội dung bài viết, Mô tả liên kết
Facebook Ads - bước 4.2

Thông tin Trang & Liên kết

Sau khi hoàn thành, bấm Đặt hàng và hoàn tất. Bạn có thể tự mình khám phá các Định dạng quảng cáo khác. Chúc các bạn thành công!