Nếu bạn có một mẫu quảng cáo hoặc hình ảnh, thông báo nào đó chỉ muốn người xem trực tiếp từ Facebook hoặc Facebook Messenger hoặc ngược lại, bài viết này sẽ giúp bạn.

Nhận diện trình duyệt tích hợp của Facebook hoặc Facebook Messenger

Các bạn cần thêm đoạn mã sau.

<script type="text/javascript">
  function isFacebookApp() {
    var ua = navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera;
    return (ua.indexOf("FBAN") > -1) || (ua.indexOf("FBAV") > -1);
  }
</script>

Để sử dụng, các bạn chỉ cần kiểm tra phương thức trên trả về đúng hoặc sai. Với đúng có nghĩa là người dùng đang duyệt web bằng trình duyệt tích hợp của Facebook hoặc Facebook Messenger.

<script type="text/javascript">
  if (isFacebookApp()) { // Làm gì đó }
</script>

Chúc các bạn thành công!