Bài viết này giới thiệu dự án thiết kế Blog cá nhân “Clean Blog” từ A-Z sử dụng Bootstrap là CSS Framework chính. Sau khi theo dõi và thực hành dự án này, các bạn sẽ có một blog cá nhân với đầy đủ các chức năng cơ bản.

Giới thiệu dự án Blog cá nhân

Blog là gì?

Blog là một dạng của website, tồn tại dưới dạng nhật ký trực tuyến, người viết blog có thể là một cá nhân  hoặc một tập thể viết tất cả những gì họ muốn. Nhưng chủ yếu mỗi blog thường đề cập về một hoặc một số lĩnh vực cụ thể và họ trình bày theo quan điểm cá nhân dựa theo kiến thức và sự tìm hiểu, quá trình trải nghiệm của họ.

Ví dụ website này cũng là một blog chia sẻ kiến thức về lập trình web.

Dự án Blog cá nhân “Clean Blog”

Dự án này lấy giao diện từ Start Bootstrap nhưng loại bỏ một số thành phần phức tạp để dễ thực hành. Dưới đây là giao diện của dự án.

Trang chủ

Trang chủ

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Trang bài viết

Trang bài viết

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Trang giới thiệu

Trang giới thiệu

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Trang liên hệ

Trang liên hệ

Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn.

Cần chuẩn bị