Ngày nay, mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, rộng rãi. Là một công cụ Marketing Online khá hiệu quả. Trong đó có mạng xã hội Zalo của người Việt. Zalo là một mạng xã hội được phát triển bởi VNG. Ngày nay Zalo được sử dụng khá phổ biến cho việc kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Tạo Trang trên Zalo, thêm nút Chia sẻ, Quan tâm, Bình luận của Zalo lên website

Tạo Trang Zalo (Official Account)

Đầu tiên bạn vào liên kết này (chắc chắn rằng bạn đã có một tài khoản Zalo để đăng nhập), bấm vào nút Tạo Official Account.

Đi đến liên kết

Tạo Trang trên Zalo - Bước 1

Chọn loại tài khoản phù hợp, ví dụ mình chọn Nội Dung.

Tạo Trang trên Zalo - Bước 2

Chọn Danh mục.

Tạo Trang trên Zalo - Bước 3

 

Nhập thông tin.

Tạo Trang trên Zalo - Bước 4

Cuối cùng, chọn ảnh và bấm Hoàn tất.

Tạo Trang trên Zalo - Bước 5

Sau đó bạn sẽ được cung cấp một Bảng điều khiển, bạn hãy tự mình khám phá các chức năng nhé, vì nó cũng tương tự như Facebook.

Thêm nút Chia sẻ

Bạn vào liên kết này để cấu hình nút Chia sẻ, sau đó bấm nút Lấy mã, lưu ý bạn cần chọn Official Acccount là Trang bạn vừa tạo.

Zalo Chia sẻ

Bạn cần thêm đoạn mã sau vào trước </footer>.

<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script>

Nút Chia sẻ như sau.

<div class="zalo-share-button" data-href="https://www.inithtml.com/" data-oaid="ID của Trang" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div>

Bạn chỉ cần chèn vào chỗ cần hiển thị.

Nút Quan tâm

Bạn vào liên kết này, cách lấy tương tự như nút Chia sẻ.

Widget Quan tâm

Tương tự Facebook, Zalo cũng có widget cho Trang, bạn cấu hình ở liên kết này, cách làm tương tự 2 nút trên.

Widget Bình luận

Tạo Zalo App

Bạn vào liên kết này, bấm Thêm ứng dụng mới.

Đi đến liên kết

Tạo Zalo App - Bước 1

Nhập tên ứng dụng.

Tạo Zalo App - Bước 2

Sau đó, bạn cần điền thêm Miền ứng dụng tương ứng với website, và kích hoạc ứng dụng.

Tạo Zalo App - Bước 3Tạo Widget Bình luận

Bạn vào liên kết này, lưu ý chọn App ID là App bạn vừa tạo ở trên.

Zalo Bình luận

Bạn cần thêm đoạn mã sau vào trước </footer>.

<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script>

Bình luận như sau.

<div class="zalo-comment-plugin" data-href="https://www.inithtml.com/" data-appid="ID Ứng dụng" data-size="5"></div>

Chúc các bạn thành công!