Bài viết này hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu có trên website. Bạn có thể áp dụng để lấy thông tin của website đối thủ, lấy nhanh danh sách email được công khai…

Hướng dẫn trích xuất dữ liệu trên website

Cài Tiện ích mở rộng

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Tiện ích mở rộng Scraper trên Chrome hoặc Cốc Cốc.

Tải tiện ích

Sử dụng

Trên website, bấm phải chuột vào thành phần cần lấy dữ liệu, chọn Scrape similar….

Scraper - bước 1

Bấm vào hình để xem lớn hơn.

Trang kết quả sẽ hiện ra, bạn có thể chọn Copy to clipboard hoặc Export to Google Docs để lưu lại.

Scraper - bước 2

Bấm vào hình để xem lớn hơn.

Trong trường hợp XPath mặc định không lấy dược dữ liệu, bạn có thể truy vấn bằng jQuery. Nếu chưa biết, bạn có thể tìm hiểu tại đây.

Scraper - bước 3

Bấm vào hình để xem lớn hơn.

Chúc các bạn thành công!