Bài viết này hướng dẫn cách xử lý ảnh Scan bị nhiễu, lem màu từ trang khác… Chỉ cần dùng plugin Topaz Clean và một số thủ thuật Photoshop căn bản.

Xử lý ảnh Scan bị nhiễu, lem bằng Photoshop

Topaz Clean

Bài viết này sử dụng Topaz Clean, đây là một plugin xử lý ảnh rất tốt. Tải ảnh thực hành tại đây.

Tiến hành

Bước 1. Topaz Clean

Đầu tiên, các bạn chọn FilterTopaz LabsTopaz Clean 3.

Xử lý ảnh Scan - bước 1

Chỉnh lại các thông số (bên phải) cho phù hợp. Bạn có thể tham khảo của mình hoặc tự chỉnh đến khi thấy tốt nhất.

Xử lý ảnh Scan - bước 2

Sau bước này, ta được kết quả.

Kết quả bước 1


Bước 2. Levels

Chọn tiếp ImageAdjustmentsLevels hoặc bấm phím tắt Ctrl + L.

Xử lý ảnh Scan - bước 3

Chọn cây bút màu trắng (White Point).

Xử lý ảnh Scan - bước 4

Bấm vào chỗ màu lem trên hình, ví dụ bấm vào ô thoại, ta được kết quả.

Kết quả bước 2

Sau đó, bạn có thể mở lại Levels, chọn Auto.

Xử lý ảnh Scan - bước 5


Bước 3. Lên lại màu

Bạn vào  ImageAdjustmentsVibrance. Nhập số cho 2 ô VibranceSaturation.

Xử lý ảnh Scan - bước 6

Sau khi bấm OK, ta được kết quả cuối cùng.

Kết quả xử lý ảnh Scan

Chúc các bạn thành công!