Bài viết này tổng hợp Website Templates và WordPress Themes miễn phí do mình sưu tầm. Các bạn có thể tải về và tùy ý sử dụng theo nhu cầu.

Tổng hợp Website Templates và WordPress Themes miễn phí

Tài liệu hướng dẫn nằm riêng trong thư mục tải về của từng giao diện. Các bạn chỉ cần tải về và làm theo hướng dẫn. Nếu muốn các giao diện chuyên nghiệp hơn, bạn có thể thử tìm ở Theme Forest.

Silver

Silver

HTML WordPress Demo


PostBoard

PostBoard

HTML WordPress Demo


PineCone – Creative Portfolio and Blog for Agency

PineCone - Creative Portfolio and Blog for Agency

WordPress Demo


Pinable

Pinable

WordPress Demo


Saha

Saha

WordPress Demo


SmallBiz

SmallBiz

WordPress Demo


GEO – App Landing Page

GEO - Responsive Multipurpose Bootstrap 3 App Landing Page Template

HTML Demo