DNS là hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hay có thể hiểu rằng DNS trên Internet sẽ dịch địa chỉ tên miền mà người sử dụng gõ sang địa chỉ IP.

DNS

Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ, bạn gõ site inithtml.com của mình, DNS sẽ phân giải và trả kết quả với dãy IP 45.32.18.78.

DNS hoat dong nhu the nao

Nguyên tắc làm việc của DNS

  • Mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình.
  • INTERNIC (Internet Network Information Center) chịu trách nhiệm theo dõi các tên miền và các DNS server tương ứng.
  • DNS có khả năng truy vấn các DNS server khác khi có yêu cầu từ bên ngoài.

Cách sử dụng DNS

Do các DNS có tốc độ cập nhật, phản hồi khác nhau tùy vào kết nối mạng từ client đến server, do đó bạn nên cân nhắc chọn DNS server phù hợp nhất với mục đích sử dụng của mình.

Theo kinh nghiệm của mình thì CloudFlare là một DNS trung gian có chất lượng rất tốt. Bạn nên sử dụng.

Nguồn: Canh Me.